Ridlekis har börjat!

Söndagar ojämna veckor kl 11.00har vi ridlekisför barn från 3år. Ridningen kan skebåde i den närmaste skogen och i paddock. På ridlekis lär man sig att göra iordning hästen inför ridning, man lärsig grunderna i ridning, blir trygg med häst och tränar balans. Ibland är det praktisk teori före ridningen. Varje tillfälle är 60 minuter (ridning ca 30 min). Alla barn måste ha med sig någon som kan leda/gå bredvid hästen (ingen hästvana krävs för detta). Hjälm finns att låna hos oss och ingen annan särskild utrustning behövs. Ridlekis är förberedande för ridskola. Anmälan sker från gång till gång, senast kl 12.00 fredag samma vecka somridningen, till sgislandshast@gmail.com.