GDPR

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT GDPR

Personuppgiftsansvarig är:
SG Islandshäst HB
Org.nr 969776-1642
Södergård 606
83498 Brunflo
sgislandshast@gmail.com

Vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi är öppna med vilka data vi samlar in om dig och varför. Vi kommer att skydda dina uppgifter enligt Dataskyddsförordningen GDPR. Vid all hantering av personuppgifter iakttar vi sekretess och säkerhet.

Vad vi samlar in och varför
Vi samlar in namn, telefonnummer, e-post, personnummer samt adress. Vi behöver dina personuppgifter för fakturering och för att kunna nå dig med information gällande din bokning. Vi samlar in information om ridvana och i vissa fall behöver vi veta om allergier och specialkost, detta för att du ska få en säker upplevelse hos oss. Behandling av personuppgifter som är att anse som känslig , exempelvis sådan som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag. Är du ridskoleelev eller har din häst inackorderad hos oss behöver vi också kontaktuppgifter till närmast anhörig om en olycka skulle ske.

Du lämnar själv informationen till oss i samband med att du gör din bokning via hemsidans mailformulär eller direkt till vår mail. Vi sparar konversationen för att kunna hjälpa dig på bästa sätt med aktuell bokning och eventuella bokningar framöver. Är du ridskoleelev fyller du i dina personuppgifter i ett pappersformulär i samband med terminsstart.

Informationen samlas bara in med ditt samtycke och den lagras och bearbetas på ett säkert sätt. Vi säljer, delar eller återskapar aldrig din personliga information, med undantag för vad som framgår ovan eller i syfte att uppfylla en rättslig skyldighet enligt lag eller domstol.

Genom att göra en bokning hos oss samtycker kunden till att SG Islandshäst behandlar uppgifterna för det ändamål som anges ovan.

Lagring av personuppgifter
Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ovanstående ändamål. Vi lagrar normalt dina uppgifter i 3 år från din senaste bokning.

I vissa fall kan vi behöva lagra uppgifter under längre tid när det krävs av lag (t ex bokföringslag).

Vilka kan komma att behandla uppgifterna?
Dina uppgifter behandlas enbart av SG Islandshästs peronal samt av våra samarbetspartners för systemtjänster och administrativa tjänster.

Dina rättigheter till uppgifter om dig
Du äger rätten att, när som helst, återkalla ditt samtycke till att vi behandlar de uppgifter du har lämnat till oss. Detta innebär att du också kan begära rättning eller radering av dina personuppgifter. Sådan begäran ska göras skriftligen till oss. Dina uppgifter kommer då att vara korrigerade eller raderade inom en månads tid.

Du kan kontakta oss med begäran att få tillgång till den registrerade information som vi har om dig, vi lämnar i sådant fall informationen inom en månad.