Med glädje, trygghet och respekt för hästen i fokus vill vi ge så många som möjligt en bred kunskapsbas att stå på vad gäller hästar och ridning.

Vi vill dela med oss av vår erfarenhet och kunskap på ett pedagogiskt och inspirerande sätt. Alla ska känna att de fått ut något av sitt besök hos oss, såväl nybörjaren som tävlingsryttaren.

Ett stort mål för oss är att öka intresset för hästen som väsen och inte bara som verktyg. Teori och praktik ska vävas ihop till en helhet, något som känns viktigt och aktuellt i hästvärlden idag.

GRETA AXENBO GERMER

SARA SONIDSSON