Unghästclinic torsdag 9/3 18.30

Clinicen hålls av Amanda Fängström Persson som går tredje och sista året på hippologutbildningen på Wången. Hon gör just nu praktik på SG Islandshäst och gör dessutom sitt C-tränarprov under 8 veckor. Clinicen kommer att börja med ett kort teoripass om vad C-tränarprovet innebär samt omolika slags utrustning som används vid unghästutbildning. Därefter kommer några unghästar visas upp i de olika momenten som ingår i unghästprovet. Under clinicen förklarar Amanda sina tankegångar angående träning av olika typer av unghästar. Utan kostnad Välkomna!